Algemeen

Mileservices besteeds veel zorg aan het verwerken en afleveren van de door u besteld producten. Toch kan het voorkomen dat er zaken anders lopen dan u en wij wensen of verwachten. Daarom gelden de volgende regels bij retouren en reclames, voor de volledigheid verwijzen u naar de Algemene Voorwaarden Mileservices op deze site die op al onze uitingen en overeenkomsten van toepassing zijn.

Alle op de site geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van een deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie dan doet u dat voor eigen risico en rekening

Reclames

Als u klachten heeft over de geleverde producten door Mileservices dient u die binnen 8 dagen na ontvangst gemotiveerd en met omschrijving van de klachten per e-mail aan info@Mileservices.nl te melden. U ontvangt een e-mail terug met hoe te handelen. Na deze 8 dagen vervalt de mogelijkheid van reclames

DOA (Dead On Arrival)

Producten die bij ontvangst defect zijn of niet correct werkend uit de verpakking komen zullen zo snel mogelijk vervangen worden een en ander conform de regels van de producent. U dient dit zo snel mogelijk en binnen 8 dagen na ontvangst via e-mail te melden zoals in Reclames omschreven.

Garantie

Mileservices garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabrikagefouten gedurende
een periode van 3 maanden van occasion produkten na levering. Voor nieuwe produkten geld 1 jaar.

De garantie geldt niet voor : Produkten waarbij dit expliciet is aangegeven.

Retourneren van defecte producten

Alle defecte producten die geretourneerd worden naar Mileservices moeten voorzien zijn van een RMA (Return Material Authorization) Dit nummer krijgt u nadat u via e-mail melding gemaakt heeft van het defecte product. Zorg dat het RMA nummer duidelijk zichtbaar is aan de buitenkant van de verpakking (adresetiket). Zonder een RMA zullen geen producten geaccepteerd worden.

Zorg ervoor dat de producten verpakt zijn in de originele verpakking inclusief de bijgeleverde manuals, garantiekaarten, kabels en andere bijgeleverde zaken en ingeval van garantie een kopie van de inkoopfactuur.

De producten dienen franco en voor uw risico naar Mileservices verstuurt te worden.

Wij adviseren u dringend om te retourneren goederen te verpakken in een extra doos. Hierdoor kan beschadiging van de oorspronkelijke verpakking voorkomen worden. Schrijf het RMA nummer duidelijk op die buitenste doos; schrijf niet op de oorspronkelijke verpakking van het product.

Annuleringen

Voor annuleringen gelden dezelfde regels, kosten en uitsluitingen als voor retouren van niet defecte producten zoals hieronder beschreven is. Onder een annulering verstaan wij het ontbinden van de koopovereenkomst voordat de producten naar u verstuurd zijn.

Retourneren van niet defecte producten

Het is uw verantwoording om u ervan te vergewissen dat de producten die u besteld onderling en/of met uw producten compatibel is. Mileservices aanvaardt alleen retourgezonden producten indien  zijn daarmee akkoord is gegaan en onder de door Mileservices te bepalen voorwaarden. U kunt uw verzoek voor het retourneren van producten via een e-mail aan ons doorgeven. Vermeld duidelijk uw NAW-gegevens, het product(en) en de reden van het retourneren.

Bij retouren brengen wij per product minimaal 20% restockings- en administratiekosten met een minimum van € 20,= in rekening. Mileservices accepteert alleen retour-producten die als zodanig aangemeld zijn binnen 8 dagen na aflevering en als zij daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven en u daarbij een RMA ontvangen heeft. Om dit te verkrijgen dient u te handelen als onder Reclames aangegeven is.

De geretourneerde producten dienen origineel te zijn en verpakt te zijn in de originele verpakking inclusief alle bijgeleverde zaken als manuals, software, garantiekaart etc. (en dienen onbeschreven te zijn).

Voor producten waarvan de verpakking geopend is geweest berekenen wij per artikel naast de restockingskosten een controle–vergoeding van 20% met een minimum van €20,=. Eventueel ontbrekende zaken zullen doorbelast worden (met een minimum van € 20,=). De kosten en het risico van de te retourneren goederen zijn voor uw rekening.

Wij adviseren dringend om te retourneren goederen te verpakken in een extra doos. Hierdoor kan beschadiging van de oorspronkelijke verpakking voorkomen worden. Schrijf het RMA nummer duidelijk op die buitenste doos; schrijf niet op de verpakking van het product. Een beschadigde/beschreven doos is een reden om de retourzending niet te accepteren.

Uitsluitingen van retourrecht.

Software, supplies en producten die als kenmerk ‘beperkte voorraad’, ‘speciale bestelling’ zijn nadrukkelijk uitgesloten van het retourrecht. Defecte disks van software zullen door ons vervangen worden.

Rechten

De hierboven beschreven verklaring geldt voor de website van Mileservices . Zij behoudt zich echter het recht om deze verklaring te allen tijden aan te passen. Bovenstaand beleid en verklaringen zijn niet bedoeld als een overeenkomst en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Voor onze voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden Mileservices, eveneens op deze site.