Algemeen

 

Mileservices besteeds veel zorg aan het verwerken en afleveren van de door u besteld producten. Toch kan het voorkomen dat er zaken anders lopen dan u en wij wensen of verwachten. Daarom gelden de volgende regels bij retouren en reclames, voor de volledigheid verwijzen u naar de Algemene Voorwaarden Mileservices op deze site die op al onze uitingen en overeenkomsten van toepassing zijn.

Alle op de site geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van een deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie dan doet u dat voor eigen risico en rekening

Reclames

Als u klachten heeft over de geleverde producten door Mileservices dient u die binnen 14 dagen na ontvangst gemotiveerd en met omschrijving van de klachten per e-mail aan info@Mileservices.nl te melden. U ontvangt een e-mail terug met hoe te handelen. Na deze 14 dagen vervalt de mogelijkheid van reclames

DOA (Dead On Arrival)

Producten die bij ontvangst defect zijn of niet correct werkend uit de verpakking komen zullen zo snel mogelijk vervangen worden een en ander conform de regels van de producent. U dient dit zo snel mogelijk en binnen 8 dagen na ontvangst via e-mail te melden zoals in Reclames omschreven.

Garantie

Mileservices garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabrikagefouten gedurende
een periode van 3 maanden van occasion produkten na levering. Voor nieuwe produkten geld 1 jaar.

De garantie geldt niet voor : Produkten waarbij dit expliciet is aangegeven.

Retourneren van defecte producten

Alle defecte producten die geretourneerd worden naar Mileservices moeten voorzien zijn van een RMA (Return Material Authorization) Dit nummer krijgt u nadat u via e-mail melding gemaakt heeft van het defecte product. Zorg dat het RMA nummer duidelijk zichtbaar is aan de buitenkant van de verpakking (adresetiket). Zonder een RMA zullen geen producten geaccepteerd worden.

Zorg ervoor dat de producten verpakt zijn in de originele verpakking inclusief de bijgeleverde manuals, garantiekaarten, kabels en andere bijgeleverde zaken en ingeval van garantie een kopie van de inkoopfactuur.

De producten dienen franco en voor uw risico naar Mileservices verstuurt te worden.

Wij adviseren u dringend om te retourneren goederen te verpakken in een extra doos. Hierdoor kan beschadiging van de oorspronkelijke verpakking voorkomen worden. Schrijf het RMA nummer duidelijk op die buitenste doos; schrijf niet op de oorspronkelijke verpakking van het product.

Annuleringen

Voor annuleringen gelden dezelfde regels, kosten en uitsluitingen als voor retouren van niet defecte producten zoals hieronder beschreven is. Onder een annulering verstaan wij het ontbinden van de koopovereenkomst voordat de producten naar u verstuurd zijn.

Rechten

De hierboven beschreven verklaring geldt voor de website van Mileservices . Zij behoudt zich echter het recht om deze verklaring te allen tijden aan te passen. Bovenstaand beleid en verklaringen zijn niet bedoeld als een overeenkomst en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Voor onze voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden Mileservices, eveneens op deze site.

De hierboven genoemde voorwaarden beperken de werking van het herroepingsrecht niet.


Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Mileservices BV, Smederijstraat 17c - 5111PT Baarle Nassau - Nederland,info"mileservices.nl, Telefoon: + 31 06 53812384) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen zal voor rekening van de consument zijn.
U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);